Media aandacht voor Alpaca America

De nieuwe Navenant is uit! Navenant is een glossy magazine voor Nederlands en Belgisch Limburg en uitgave 2010 #5 bevat een uitgebreid artikel over Alpaca America.

We waren erg vereerd met dit artikel en met de foto's van Twan Wiermans! 

Het hele gezin.

Fotografie: Twan Wiermans, Maastricht, voor Navenant.